Tag:

เฉียบพลัน

ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน

บทความวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เผยแพร่ฉบับเต็ม