คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ทารกที่กินนมแม่จะได้รับสารอาหารที่ดีกว่าและป่วยด้วยโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้น้อยกว่า กลุ่มที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารอื่น และเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดีกว่าทารกที่ถูกเลี้ยงด้วยนมผสมและอาหารอื่น

เด็กทุกคนควรได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด เพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีประโยชน์สูงสุดทั้งต่อสุขภาพและพัฒนาการของลูก ต่อสายสัมพันธ์ทางใจระหว่างแม่และลูก และต่อสุขภาพของแม่ แม้ในครอบครัวที่สามารถซื้อหานมผสม มีน้ำสะอาด ถูกอนามัย และสามารถเตรียมนมผสมได้อย่างถูกสุขลักษณะก็ตาม ดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมรณรงค์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึง ๖ เดือน หรือให้นานที่สุดเท่าที่สภาวะครอบครัวจะทำได้

เอกสารเผยแพร่จาก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยการปรับปรุงเนื้อหาจากหนังสือ Facts for Life โดย Unicef

Download


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *