Newborn
newborn

Primitive Reflexes… กิริยาตอบสนองดั้งเดิมของทารก

โดยปกติ… ทารกในครรภ์มารดาจะเริ่มดิ้นให้คนเป็นแม่ ได้รับสัมผัสสุดพิเศษที่มีเฉพาะแม่ผู้ให้กำเนิดเท่านั้นที่จะได้สัมผัส และเมื่อทารกถือกำเนิดขึ้น การขยับอวัยวะแขนขา หรือการดิ้นเหมือนตอนอยู่ในท้องจะยังติดมา แต่พื้นที่ให้ยืดแขนขามีมากกว่าตอนอยู่ในท้อง และยังได้สัมผัสอากาศภายนอก ที่ระบบทางเดินหายใจเริ่มขับเคลื่อนเครื่องจักรชีวภาพในตัวทุกชิ้น… ทารกเกิดใหม่จึงมีการเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทาง

การส่งเสริมพัฒนาการ

คุณพ่อนักอ่าน กับความสำคัญต่อลูกวัยก่อนเรียน

รายงานการวิจัยของ Dr. Elisabeth Duursma จึงอภิปรายไว้ตอนหนึ่งว่า การอ่านหนังสือโดยบิดาให้ทารกก่อนอายุ 2 ขวบปีฟัง ถือเป็นเรื่องพิเศษที่มีผลต่อสติปัญญาและพัฒนาการทางภาษาของลูกอย่างมีนัยยะสำคัญ

babies toys
Normal newborn

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 6 เดือน

ถ้าท่านค้นหา “ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิด” ข้อมูลความเห็นมากมายที่มาพร้อมกับลิงค์สั่งซื้อ และโปรโมชั่นห่อของขวัญ คงดึงดูดหลายๆ ท่าน จนยากจะตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรดี… บทความนี้อาสาเป็นคำแนะนำเพื่อช่วยท่านที่กำลังหาของขวัญดีๆ ให้สมาชิกใหม่ ที่ท่านไม่อยากพลาดโอกาสที่ปลื้มคนให้

Research

Maternal Participation Program for Enhancing Growth and Neurobehavioral Development of Very and Moderately Preterm Infants: A Case Study

การให้แม่มามีส่วนร่วมในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดใน NICU เป็นเรื่องท้าทาย ผู้เขียนได้ทำ pilot study เพื่อดูความเป็นไปได้ในการใช้โปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาใน NICU

Articles

การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว : Neonatal Nursing in Digital Disruption World

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิดในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว : Neonatal Nursing in Digital